Cross-over Kunst

{lang: 'nl'}

Cross-over kunst, ook wel eclectische kunst of hybride kunst genoemd is een mengeling van verschillende kunstvormen. Het eclectische, de kunstvorm wordt gecombineerd met een andere kunstvorm. Muziek met poëzie of dans met schilderen om maar eens een aparte combinatie te noemen.

Voorbeelden van Cross-over kunst

Er zijn verscheidene voorbeelden te vinden van cross-over kunst. Zo is een bekend gezelschap die zich met cross-over kunst bezighoudt “De Groep” genaam. De groep begon ooit als Groep van de figuratieve abstractie maar de naam is later ingekort. De stroming komt voort uit de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Er werden verschillende kunstvormen gebezigd die elkaar raakte of versterkte. De kenmerken van de “De Groep” waren dat ze gebruik maakte van de Gulde Snede (precies in het midden), de Arabesken in de kunstuitingen en de compositie moet optimaal zijn.

Het cross-over aspect bij “De Groep” was aanwezig doordat ze de “figuratieve” en “ Abstracte” kunstvormen combineerde. Daarnaast werd de schilderkunst/tekenkunst gecombineerd met architectuur.

 

Definitie van Digitale Kunst

{lang: 'nl'}

Een nieuwe digitale tijd is aangebroken. Dat is iets wat we al jaren horen. Maar het is waar. Het groeit op het moment en dat het zal blijven groeien in de toekomst is een feit. Met zo evolutie naar het digitale leven gaan kunstenaars er ook mee aan de gang. Digitale kunst, mediakunst is al jaren een gerenommeerde kunstvorm. Ook dat zal blijven groeien natuurlijk.

Kenmerken van Digitale Kunst

Digitale kunst bevatten de volgende kenmerken:

Ongelimiteerd – Een digitaal kunstwerk kan ontelbaar vaak worden gereproduceerd worden. In feite tot in de oneindigheid.

Interactief – Menig digitale kunstvorm maakt gebruik van interactiviteit. De toeschouwer kan het werken beïnvloeden. Door bijvoorbeeld te drukken, te slepen of gewoon te bewegen.

Bewerkbaar – Het is makkelijk met digitale kunst om foto’s, afbeeldingen te bewerken naar eigen inzicht. Zo ontstaat een eigen wereld die in realiteit niet bestaat. Wat betreft foto’s bestaan er veel discussies. Maar dit is vaak omdat ze als waarheid zijn bedoelt. Bij digitale kunst gaat het er om of het bij het thema past.

Virtualiteit – Sommige digitale kunst laat een wereld zien die niet bestaat maar die wel beleeft kan worden door de toeschouwer. Digitaal is niet meer dan 0’n en 1’tjes. Door de juiste combinaties ontstaan er nieuwe werelden, die steeds meer op de werkelijkheid gaan lijken.

Dynamiek – Er zit vaak veel beweging in Digitale Kunst. Het is relatief makkelijk om motie in digitale kunst te brengen.

Het is dus een mengelmoes aan mogelijkheden dat het tot een interessant medium maakt voor heel veel type kunstenaars.

 

Een kunstveiling Organiseren voor het Goede Doel

{lang: 'nl'}

Kunstveilingen kunnen voordeel bieden voor zowel een kunstenaar als een goed doel.

Je promoot je werk namelijk als kunstenaar en als goeddoel heb je werk om te kunnen veilen en geld mee op te halen.

Maar organiseer je nu een goede veiling? Ik leg het uit.

Genoeg Kunst om te Veilen

Zorg dat er genoeg kunst is om te veilen. Ook de verwachtte opbrengst van de kunstwerken is natuurlijk belangrijk om te weten.

Zorg als kunstenaar ervoor dat je jezelf zo goed mogelijk presenteert. Zeker als je nog niet heel bekend bent. Leg een C.V. neer en laat ook andere kunstwerken zien (eventueel op foto) die je hebt gemaakt maar niet die dag worden geveild.

Veiling organiseren

Een mooie locatie om een veiling te organiseren is een lokaal theater of als je het kleiner aan wilt pakken een bibliotheek.

Om de locatie en de catering te kunnen bekostigen kun je er voor kiezen om bedrijven te vragen om te sponsoren. Je kunt ze op de veilingavond zelf extra aandacht geven.

Zorg dat de veiling genoeg promotie krijgt. De lokale krant, de scholen en vooral bij bedrijven is het belangrijk om de veiling onder de aandacht te brengen. Als je een Bekende Nederlander kan strikken is dit nog mooier. Dit trekt altijd meer de aandacht en dus meer publiek.

 

Frank Zweegers over: Het Begrijpen van Renaissance Kunst

{lang: 'nl'}

Het woord “renaissance” betekent, letterlijk, wedergeboorte.

Het ineenstorten van middeleeuwse beschaving leidde tot de renaissance, wedergeboorte van de menselijke geest. Kunst en literatuur werd een krachtig middel in de Europese cultuur.

Politiek en Economie

Om de kunst uit de renaissance te begrijpen is het belangrijk om iets te weten over de politiek en economie in die tijd.

In de 15de en de 16de veranderde er veel in Europa. Het verdwijnen van de middeleeuwen was een feit.

Martin Luther werd bekend als opstandeling. Hij ging tegen de manier waarop de Katholieke Kerk zich verrijkte. De protestante ideologie deed zijn intrede.

De drukpers werd uitgevonden door Gutenberg in 1450’s. Het zorgde er voor dat de literatuur een enorme vlucht nam. Voor die tijd werden alle kopie’s met de hand gemaakt.

In Frankrijk werd de Franse vorstenhuis afgezet en de Republiek Frankrijk was een feit.

Al deze ontwikkelingen zorgde voor veranderingen in de Kunst en de Literatuur.

Kunst en Literatuur in de Renaissance

De kunst in de renaissance kenmerkt zich ook weer door de invloeden uit de klassiekse oudheid. De kunst kreeg weer respect voor order, symmetrie en proportie.

In Italië zie je het terug in het werk van de renaissance kunstenaars Michaelangelo, da Vinci en Raphael.

In de kunst werd Jesus en Maria anders afgebeeld dan voorheen. De menselijkheid werd meer naar voren gebracht.

Frank Zweegers Kunst - over Het Begrijpen van Renaissance Kunst