Symbolisme, kunst vervuld met symboliek.

{lang: 'nl'}

Van Paul Gauguin en Gustav Klimt naar Auguste Rodin, Het Symbolisme kende een ruime aanhang met verschillende kunstenaars in verschillende kunstvormen die wereldwijd beroemdheid verwierven.

Hoe ontstond het Symbolisme?

Het Symbolisme, een kunststroming uit de tweede helft van de negentiende eeuw, kan gezien worden als een vervolg op de achttiende Eeuwse Romantiek. Beiden vinden hun oorsprong in een tegenbeweging naar de vooruitgang van de maatschappij. Terwijl Europa een vooruitgang doormaakte, kenmerkend voor het midden van de negentiende Eeuw, hadden vele kunstenaars het gevoel dat de authenticiteit verloren dreigde te gaan. Dit kwam tot uiting in een veelal donkere kijk op de wereld en het bestaan. Deze kijk zal kenmerkend worden voor het symbolisme. Zij zullen zich afzetten tegen deze vooruitgang door op zoek te gaan naar de basis en het achterliggende verhaal.

De kenmerken even onder de loep

Symbolisme is meer een vorm van benadering dan een stijl. Spiritualiteit, fantasie, het zintuigelijke ervaren en een hang naar het verleden staan centraal in deze strekking. Symbolisten observeren de realiteit niet, maar gaan net op zoek naar het ‘symbolische verhaal’, de symboliek en, zo mogelijk, een achterliggende boodschap. De realiteit verdwijnt naar de achtergrond. Zowel voor kleuren, vormen als gedachten.

In een later stadium zal het Symbolisme van grote invloed zijn op andere kunststrekkingen zoals het Expressionisme en Surrealisme.
Het Symbolisme zal zich over heel Europa uitstrekken en na Wereldoorlog 1 verdwijnen. Vele oorspronkelijk Surrealistische kunstenaars zoals Kandinski, Picasso en Mondriaan zullen hun weg vinden in nieuwe strekkingen en uiteindelijk uitkomen bij de strekking waarin zij de meeste bekendheid verwierven, namelijk de Abstracte Kunst.

‘Symbolische’ namen

Symbolisme vindt men terug in elke kunststrekking. Gaande van schilderkunst en beeldhouwkunst, naar filosofie en literatuur. Enkele van de meest bekende Symbolisten zijn ongetwijfeld Gustav Klimt, Paul Gauguin en Edvard Munch voor de Beeldende kunst, Charles Baudelaire voor de literatuur, Claude Debussy op het gebied van muziek en tot slot Georges Minne en Auguste Rodin voor wat betreft de beeldhouwkunst.
In Rusland zal zich eveneens een Symbolische strekking uiten op het gebied van decorontwerpen, met als bekendste naam wellicht Alexandre Benois.

 

Afbeeldingsresultaat voor symbolisme schilderij

Piet Mondriaan

{lang: 'nl'}

Pieter Cornelis Mondriaan, geboren te Amersfoort op 7 maart 1872, beroemd en bekend als Piet Mondriaan, was een Nederlandse schilder die revolutionaire artistieke werken maakte in Nederland, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. Hij staat bekend als een pionier in de ontwikkeling van de moderne abstracte kunst. Hij was medeoprichter van de Nederlandse beweging voor abstracte kunst, “De Stijl”. In zijn schilderijen speelde hij met de eenvoudigste samensmelting van rechte lijnen, rechte hoeken, primaire kleuren zoals zwart, wit en grijs. Veel werken dat Mondriaan gingen verloren toen hij moest verhuizen naar de Verenigde Staten als gevolg van de dreiging van het groeiende fascisme in Europa.

Zijn kindertijd en eerste stappen in de kunstwereld.

Zijn vader was directeur bij een plaatselijke school en ook een gekwalificeerde tekenleraar die verantwoordelijk was voor het initiëren van zijn zoon in de wereld van de kunst. Piet Mondriaan studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst, in Amsterdam en werd leraar in het basisonderwijs. Ondertussen begon hij ook al te schilderen.

Hoe verliep zijn carrière

Mondriaan was nauw betrokken bij de theosofische beweging in die in 1908 door Helena Petrovna Blavatsky gelanceerd werd. In het volgende jaar trad hij toe tot de Nederlandse tak van deze beweging. Dit alles had een grote invloed op zijn schilderwerk.Een tentoonstelling met kubistische schilderijen in 1911 had een grote impact op zijn verdere werk.Zijn zoektocht naar artistieke vereenvoudiging is duidelijk weer te vinden in de twee versie van zijn beroemde schilderij “Stilleven met gemberpot.
In 1911 vestigde hij zich in Parijs en liet zijn werk beïnvloeden door schilders als Picasso en Georges Braque. Mondriaan gebruikt zijn kunst en schilderijen als zijn ultieme spirituele uitlaatklep en vanaf 1913 begon hij steeds meer zijn artistieke bezigheden samen te voegen met zijn theosofische studies samen tot een nieuwe theorie.

Afbeeldingsresultaat voor piet mondriaan

In 1914 bezocht hij Nederland. Maar door de toenemende spanning als gevolg van de h
anden zijnde Eerste Wereldoorlog werd hij gedwongen om in Nederland te blijven. In deze periode begon hij, samen met Van Doesburg, met de publicatie van het tijdschrift “De Stijl“. Na de oorlog keerde hij terug naar Frankrijk, en het was hier dat hij zijn geliefde abstracte kunst verder ging ontwikkelen. Rond 1920 is zijn stijl verder getransformeerd naar een rijpere vorm met dikke zwarte lijnen, grotere en minder talrijke afgebakende vormen. Mondriaan begint meer gebruik te maken van de ruitvorm tin zijn schilderijen. Het schilderij: “Ruit met twee lijnen … (1926)” is momenteel te zien in het Philadelphia Museum of Art en is de meest minimalistische van zijn aquarellen. Vanwege het groeiende fascisme in Parijs vertrok Mondriaan in 19838 naar Londen en daarna naar Manhattan. Daar produceerde hij verder werken die gebaseerd waren op de ruitvorm zoals: ”Ruit Samenstelling met vier gele lijnen (1933)”, een eenvoudige schilderij waarin Mondriaan experimenteerde met dikke, gekleurde lijnen in plaats van zwarte. Het vervangen van de zwarte lijnen door de gekleurde was de laatste evolutie in zijn werk. Mondriaan evolueerde in zijn kunstenaarschap door de jaren heen. Hij begon met figuratieve schilderijen evolueerde naar een non-figuratieve schilder-een vorm van kunst die hij neoplasticisme noemde.