Gebrandschilderd Glas

{lang: 'nl'}

Gebrandschilderd glas is een bekend verschijnsel in kathedralen en kerken. De meeste mensen komen het tegenwoordig tegen als ze op vakantie gaan en een kerk of kathedraal induiken.

Het geeft een heel aparte sfeer. De verschillende kleuren, die worden versterkt door het zonlicht dat er doorheen schijnt. In het oude gebrandschildere glas zitten vaak belletjes en oneffeheden in waardoor de lichtstralen worden gebroken en het prachtig licht opleveren die alle kanten uit gaat.

In de twaalfde eeuw na Christus, tijdens de opkomst van de Gothische stijl werd gebrandschilder glas voor het eerst gebruikt in kerken. De populariteit groeide verder in de loop van de 12e en de 13e eeuw. De periode werd ook wel de gouden eeuw van het gebrandschilderde glas genoemd. Maar tijdens de Renaissance boete het in populariteit in. Het werd pas weer in de 19de eeuw herontdekt door een aantal kunstenaars die de oude techniek weer gingen gebruiken.

In de 12e en vooral 13e eeuw werden de gebrandschilderde glazen ramen geschonken door de welgestelden en belangrijke personen in de omgeving van een kerk of kathedraal. Het kerkbestuur bepaalde zelf het onderwerp.

Het proces van gebrandschilderde ramen gaat als volgt in zijn werking.

  • Er werd een Vidimus (“wij hebben gezien” in het Latijn) gemaakt. Een soort schets van het onderwerp en deze werd gekeurd door de sponsor(welgestelden).
  • Naar aanleiding van de vidimus werd er een werkschets gemaakt. Hier werd een detaillistische voorstelling gemaakt. Dus welke delen wat voor kleur kregen etc.
  • Onder de werkschets lag een calqeu. Hierop stonden de kleurencodes per stukje glas genoteerd.
  • Na goedkeuring werd begonnen met het snijden van het glas. Hiervoor werden speciale gereedschappen gebruikt.
  • Het glas werd op op de werkschets gelegd en aan de hand van de tekening beschilderd. Een precisie werkje. Er werd speciale verf gebruikt die bij het verhitten in de oven in het glas smolt.
  • Na het schilderen van het glas werden de delen in het raamkozijn geplaatst en verbonden door lood.
  • In het raamkozijn werden gleuven gebijteld waarin het paneel precies paste. Na het plaatsen werd het vastgezet met cement.

Het proces van het maken van een gebrandschilderde glazen raam duurde soms wel jaren. Het was een ware kunst of liever gezegd, vakwerk van de bovenste plank.

Hieronder zie je een gebrandschilderde raam in de Kathedraal in Canterbury.

Frank Zweegers Kunst - Gebrandschilderd-Glas

bron: http://www.planetware.com