Abstracte kunst

{lang: 'nl'}

De tegenhanger van figuratieve kunst is non-figuratieve kunst, oftewel abstracte kunst. Zoals je in mijn blog over figuratieve kunst hebt kunnen lezen, worden in figuratieve kunst herkenbare onderwerpen, figuren en objecten weergegeven. Abstracte kunst is een kunstrichting waarbij juist wordt gestreefd om de realiteit níet weer te geven. Zo worden onderwerpen, figuren en objecten niet herkenbaar afgebeeld en worden onderliggende principes zichtbaar gemaakt.

Kenmerken
Onderliggende principes worden zichtbaar gemaakt door middel van (primaire) kleuren, contrasten en ritmes. Vormen en lijnen belangrijker dan in andere kunstrichtingen. Deze kleuren, vormen en lijnen hebben geen relatie tot de zichtbare werkelijkheid.

Ontstaan
De kunststroming is ontstaan aan het begin van de 20e eeuw en kwam vooral tot uiting in de beeldhouwkunst en schilderkunst. De eerste abstracte creaties werden gemaakt door de Franse schilder Paul Cézanne (zie de afbeelding hieronder).
Paul Cezanne

Er zijn twee hoofdstromingen: geometrische abstracte kunst en abstract-expressionisme. Bij de eerste stroming zijn vormen vooral afgeleid uit de natuur en in de tweede stroming werd vooral gebruik gemaakt van wiskundige vormen als vierkanten en driehoeken. Hierbij draaide het om het uiten van emoties en het schilderproces, niet om het resultaat. Het automatische, intuïtief werken van de kunstenaar werd zo weer belangrijk.

Frank Zweegers - Abstracte Kunst

Frank Zweegers – Abstracte Kunst

Frank Zweegers - Abstracte Kunst

Frank Zweegers – Abstracte Kunst

Kubisme

{lang: 'nl'}

Het Kubisme is een stroming binnen de moderne kunst en is ontstaan in Frankrijk, aan het begin van de 20e eeuw. Het Kubisme is voortgekomen als reactie op het fauvisme, een kunststroming met veel felle kleuren en vlakke vormen, en valt onder de noemer figuratieve kunst zoals je in mijn vorige blog hebt kunnen lezen. Velen zien Picasso, met zijn spraakmakende kunstwerk Les Demoiselles d’Avignon, als grondlegger van het Kubisme.

Kenmerken van het Kubisme
– verwarrend perspectief
– collage techniek
– verschillende standpunten
– stilleven
– analytisch
– vormen zijn hoekig en kubusachtig

Het kubisme was het meest populair in de periode 1906-1920. De Kubisten hadden een ander kijk op het leven, ze wilden de werkelijkheid op een andere manier weergeven. Het Kubisme gaat dan ook voornamelijk om een nieuwe manier van kijken. Deze bekende kunststroming is weer onder te verdelen in verschillende periodes, namelijk het Geometrisch Kubisme, het Analytisch Kubisme en het Synthetisch Kubisme. Hieronder zie je drie voorbeelden van de drie fases.

Geometrisch Kubisme
Geometrisch Kubisme

Analytisch Kubisme
Analytisch Kubisme

Synthetisch Kubisme
Synthetisch Kubisme